top of page

REGÁLY

PROVÁDÍME INSPEKCI (REVIZI) NA VŠECH TYPECH REGÁLŮ
VÝSTUP Z KONTROLY REGÁLŮ

VYPRACOVANÉ DOKUMENTY:

 • Kniha regálů

 • Protokoly o inspekci regálů

 • Podrobný seznam regálů

 • Protokoly o zátěžové zkoušce regálů

 • Místní provozní bezpečnostní předpis

 • Podrobné označení regálů 

OBSAH KONTROLY:
 • Poškození nárazem jakékoliv části konstrukce, zvláště poškození sloupku a nosníku

 • Stabilita regálů, označení nosností regálových buněk a regálového sloupce

 • Vychýlení sloupku z vertikály

 • Stav a účinnost všech komponentů, zvláště patky sloupků a připojení nosníků ke sloupkům

 • Trhliny svárů nebo původního materiálu

 • Stav podlahy pod regálem

 • Bezpečnostní označení ve skladovém prostoru

 • Umístění břemen na paletě

 • Vypracování a vedení veškeré dokumentace skladového zařízení

POPIS KONTROLOVANÝCH KOMPONENTŮ
regalek.png
bottom of page